Lars Rasmussen
Født 1952Autodidakt maler.Uddannes som tegner og grafiker med croquis
som speciale under Helge Kyhn Nielsen og Gunnar Hossy på Skolen fo
rBrugskunst ( Kbh.) 1973-77.

 

 

Udstillingsdebut 1973 i Galerie Passepartout, Kbh. ( separat). Udstiller her separat, og som medlem af Gruppe Passepartout, indtil 1985 i talrige sammenhænge i Danmark og andre europæiske lande. 

Grafiske studier ved  kobbertrykker Kurt Zeins værksted i Wien, 1984,86

 og 88. 

 

                      

 Debuterer i 1986 som portrætmaler bl.a. med et portræt af skuespilleren Jens Okking. Fortsat udstillingsvirksomhed uden for gruppesammenhæng bl.a. i Galerie Timir ( Amsterdam), og ved ” Nordic Light” ( London). Deltager i en række udstillinger i Danmark, her i blandt på Sophienholm ( Handelsbanken 

Kunstforening),Frederiksborg Slot (selvportræt), Brandts Klædefabrik (selvp

ortræt).

 

 Medvirker i 1994 på den internationale udstilling for ” Magisk realisme”, Du Fantastique au V

isionaire i Venedig. Udfører samme år portræt af forfatteren Lise Nørgaard til Roskilde Museum. Medvirker på  ” Fin de Siecle Kvinden”, Gl. Holte gård.

 

 

 

Udsmykningsopgave i barokpalæet TUSCULUM, Kgs. Lyngby, påbegyndes i 1994 og afsluttes i 1996

 

 

  I perioden 1997 – 2004 arbejdes fortsat med udsmykningsopgaver ( Edlund a/s, Valby, Rådhuset i Roskilde, Elindco Byggefirma a/s, Jyllinge og Hjemmeværnskaserne Skalstrup.

Udfører portrætopgaver samt Roskildes bryllupsgave til H.K.H. Kronprins Frederik og Mary Donaldson . Udstiller ved Gallerihuset, Art Copenhagen. Medstifter Roskilde Gasværks arbejdende værksteder.

 

  2005 – 2012:

Arbejder fortrinsvis med opgaver i.f.m. portrætmaleri og rosenmotiver. Udstiller separat med figurmaleri hos Andersen Art ( Espergærde), i Galleri Brænderigården i Horsens, og senest Galerie Eros, Kbh., 2011.

 

  I anledning af H.K.H. Prinsegemalens 75- års fødselsdag udførtes i 2009, på foranledning af KDY, et ” portræt” af prinsens drage ” White Lady” som blev overrakt ved en begivenhed på Kongeskibet Dannebrog.

 

 

2012.
Portræt.
Forfatter og præst Johannes Møllehave.
Olie på møbelplade,80 x 100 cm..
Tilhører Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

 

 

 

 

 2011. Portræt. Kammerherre, oberst, slotsforvalter, tidligere forstander 

på Herlufsholm Jens Greve. Tilhører Herlufsholm.

 

 

2012 – 2019.   

Udsmykning af prædikestol, Kr, Hyllinge Kirke ( 2013 -14 ). 

Udstiller  i  Agora Gallery, Chelsea New York, 2016.

 

 

 

Buff beauty “, olie på møbelplade,.

Portrætopgaver. Her i blandt  biskop i Aalborg Stift Henning Toft Bro og tidligere forstander på Herlufsholm Jens Moberg.

 

 

 

 

 

2016. Biskop Henning Toft Bro, Aalborg, olie på møbelplade, 80 x 100 cm.

 

 

 

 

 

 

RO`s – Gallery, ” Memento Miraculi “, marts 2018. Åbning ved borgmester Joy Mogensen. 

2018 – 2019. Udsmykning, North – East Family Office, Hellerup.

 

2020 – Bestillingsværker. Her i blandt tidligere rektor på Herlufsholm Flemming Zachariasen.

 

2020 – Bestillingsværker. Her i blandt tidligere rektor på Herlufsholm Flemming Zachariasen.

 

Repræsentation og salg til ( udvalgt ).

Roskilde Domkirke, Budolfi domkirke, Aalborg, Kr. Hyllinge kirke, Rådhuset i Roskilde,  Ny Carlsbergfondet, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Den Kongelige Kobberstiksamling, Grafische Samlung Albertina ( Wien), Herlufsholm, Gisselfeld Kloster, Regionsrådsgården i Viborg, Roskilde Museum, Skalstrup kaserne, Ribe Kunstmuseum, Vendsyssel Kunstmuseum, samt en række kommunale rådhuse og tidligere amter.

 

 

Litteratur / artikler ( udvalgt).

Weilbachs Kunstnerleksikon, Mogens Pedersen: Tvivlens brønd ( 1978), Virtus Schade: Eventyrets realisme (1979), Dansk Kunst 1985, Dansk Kunst 1988, Birgit Erup: Erotikkens maler (1988), Karen Syberg: Den risikable skønhed (1988), Sven Thanning: Skønhed og herlighed (1988),Ole Lindboe: En maler der besynger det store eventyr (1999),Ole Lindboe: Venusspejlet ( monografi, 2000). Leo Tandrup: Josefines liv ( 2008),Leo Tandrup: Kunstens kald ( side 56-57), Bettina Fornitz: True stories- White lies (2011), Magasinet ARTisSpectrum vol.34 ( Agora Gallery,NY ), Eigil Hvid-Olesen: Symboler rejser sig af ursuppen (Dansk kirketidende ),Torben Thim: Memento Miraculi